SwingToer

Tandem Charleston       

Welkom aan het ‘hoofdkwartier’ van LouisLou, waar het meeste van deze Toer vorm kreeg. In deze straat weerklinkt dikwijls een jazzke, maar de bewoners zijn nog niet gewoon dat expressieve mensen op de stoep rond hangen. Doen jullie daar iets aan met een coole Tandem Charleston? Maria Crucera tekende alvast de aanzet.

Welcome to the “headquarters” of LouisLou, where most of this Toer took shape. In this street jazz often resounds, but residents are not yet used to expressive people hanging out on the sidewalk. Will you do something about it with a cool Tandem Charleston? Maria Crucera has already drawn up the idea.