SwingToer

Swingout        

SwingOut, DE iconische lindy hop move. Zelfs een ervaren swingdanser zal nooit stoppen om de aan de coolste swingout te werken. Dit dansidee is geïnspireerd op de breakaway, een dansbeweging die letterlijk en figuurlijk potten brak, aangezien het de eerste keer was dat parters ‘uit elkaar’ gingen in de 20’s. Dit was ervoor compleet ongezien in partnerdans.

SwingOut, THE iconic lindy hop move. Even an experienced swing dancer will never stop working on the coolest swingout. This dance idea was inspired by the breakaway, a dance move that mesmerised everyone, as it was the first time partiers “broke up” in the 20’s. This was completely unseen in partner dance before this.