SwingToer


Song Spotify

Just enjoy the live music 😉 

SwingToer

More info about SwingToer

Tip the band       

If you like the band, tip the band

If you like the band, tip the band

if you don’t like the band, tip the band

Dit zijn de eigenlijke teksten van een liedje dat populair is in de Brusselse swing-jazzscene, en we houden van deze houding! Gefeliciteerd, want door deel te nemen aan dit evenement heb je de band net getipt <3

These are the actual lyrics of a song that is popularised in the Brussels swing jazz scene, and we love this attitude! Congratulations, because by joining this event, you just tipped the band <3